O festiwalu

Jest rok 2012/2013, a Kościół ogłasza Rok Wiary, zachęcając jednocześnie do nowej ewangelizacji. Ta inicjatywa Kościoła była jak sygnał „A”, który wszyscy chcieli kontynuować „B”. Kilkuosobowy zespół składający się z księży i osób świeckich podjął się działania. Ich tajemnicza i szalona akcja, nazwana „WUZ albo przewóz” (o czym dokładniej można przeczytać w archiwum), wzbudziła zainteresowanie i zdobyła rozgłos. Całe wydarzenie zgromadziło kilkanaście tysięcy uczestników, a podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Hali „Podpromie” pojawiło się prawie 3 tysiące osób.

Zaplecze Modlitewne

Wszystkie wspólnoty zakonne w diecezji rzeszowskiej poświęciły swoje modlitwy dla ewangelizacji Rzeszowa. Wiele osób indywidualnych ofiarowało swoje wyrzeczenia i posty w intencji tego dzieła. Festiwal Wiary jest owocem modlitwy i oddania.

Ekumenizm

Festiwal Wiary to wydarzenie organizowane we wspólnocie Wspólnot. Ruchy, stowarzyszenia i duszpasterstwa diecezji rzeszowskiej zaangażowane są w to dzieło poprzez:

  • Działania modlitewne.
  • Przynależność do diakonii powołanych dla tego celu.

Spotkania organizacyjne korpusu odbywają się zazwyczaj w czwartki o godzinie 18:30 w Domu Diecezjalnym TABOR. Tam też znajduje się Biuro Festiwalu Wiary, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

Hierarchia

Całe przedsięwzięcie jest błogosławione i duchowo prowadzone przez bp. Jana Wątrobę, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, oczywiście poza Głównym Dowódcą, Bogiem Ojcem.

Cele

Naszym celem jest obudzenie wiary i świadome przeżywanie jej, a także doświadczanie radości chrześcijańskiej. Poprzez organizację różnych akcji ewangelizacyjnych wychodzimy poza tradycyjne miejsca kultu i modlitwy, aby dotrzeć do serc tych, którzy na co dzień nie znajdują się w kręgu Kościoła. Dlatego wybieramy Halę „Podpromie”, dlatego korzystamy z przejść dla pieszych, dlatego przychodzimy na rynek rzeszowski.

Jesteśmy gotowi na Wasze przybycie,
Zespół Festiwalu Wiary