Warsztaty ewangelizacyjne 2

22 luty 2014

Warsztaty ewangelizacyjne

15.02.2014 - 16.02.2014

sobota, godzina 18:00

Warsztaty, które przygotują nas do głoszenia Osoby osobie.

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Filipa z Rzeszowa. zaprasza na rekolekcje na „Taborze”.
Na zaproszenie odpowiedziało 20 osób.
W dniach 15 – 16 i 22 – 23 lutego ekipy ze Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa w Rzeszowie
przeprowadziły dwie serie warsztatów ewangelizacyjnych w Domu Diecezjalnym „Tabor”.
Warsztaty te zostały zorganizowane w ramach Festiwalu Wiary, a ich celem było przygotowanie
osób zewangelizowanych do głoszenia zbawienia różnymi środkami wyrazu. Uczestnicy mieli
okazję usłyszeć i przyjąć na nowo Dobrą Nowinę, dowiedzieć się, na jakich treściach należy się
skupić i jak przez nie przeprowadzić osobę ewangelizowaną, poznać rolę świadectwa
w ewangelizacji i sposób budowania go tak, by było zrozumiałe dla słuchaczy i spełniało swoją
rolę. Zostali również zapoznani z podstawowymi warunkami skutecznego głoszenia i błędami,
których należy unikać, a także z najważniejszymi zasadami dotyczącymi różnych form
przekazywania Dobrej Nowiny o Jezusie.

Program warsztatów obejmujący jeden weekend nie ograniczył się jedynie do teoretycznych
rozważań. Uczestnicy mieli okazję „przepracować” przekazywane im treści na modlitwie
i wykorzystać je w praktyce – stawiając czoła różnym zadaniom warsztatowym.

Natalia, uczestniczka:

„Na warsztaty przyjechałam z myślą i zamiarem nauczenia się ewangelizowania innych.
Jednak Bóg miał inny plan. Zostałam najpierw sama ewangelizowana i bardzo mocno
odczułam, że Bóg przyszedł do mnie ze swoją mocą, pełen życia i miłości. Prawda, która
najgłębiej dotknęła mojego serca w czasie tych rekolekcji, to prawda o Bogu,
który kocha mnie bezwarunkowo, na Jego miłość nie muszę sobie zasłużyć. Wychodzę
z tych warsztatów z przekonaniem, że tej prawdy o Bogu, który kocha człowieka
nie mogę zatrzymywać tylko dla siebie lecz powinnam ją głosić innym. Wierzę, że
wykorzystam, to, czego się tu nauczyłam, aby pomóc innym, począwszy od Rodziny,
w poznaniu prawdziwego oblicza Boga i w doświadczeniu Jego dobroci”.

 

Fot. ks. Roman Gierek

 

Miejsce wydarzenia: Dom diecezjalny Tabor

Wczytuję mapę...