Flash mob muzyczno-taneczny 1

25 maja 2017

RollerKat

27 maja 2017

Kurs Nowe życie z Bogiem

26.05.2017 - 28.05.2017

piątek, godzina 18:00

Zwany również „Kursem Filipa” kurs ewangelizacyjny prowadzony przez przez Szkołę Nowej Ewangelizacji (SNE). Jest skierowany dla każdego, zarówno dla ludzi, którzy o Bogu nie słyszeli, czy też zapomnieli o Nim, jak i dla ludzi kroczących za Jezusem i świadomych swojej wiary. Jego forma pozwala odnaleźć się na nim każdemu. Nie mówi się na nim o polityce, nie moralizuje się, ale głosi Kerygmat, czyli Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie, tak jak to czynili pierwsi apostołowie i dotąd czyni Kościół.

Na tym kursie naprawdę można doświadczyć Bożej Miłości i osobistego spotkania z Jezusem, a także uwolnienia od rzeczy, które dotąd to nie pozwalały w pełni tej miłości doświadczyć, ożywić swoją modlitwę, nadać sens swojemu życiu jak i zerwać z fałszywymi postawami religijnymi.

Forma tego kursu jak i wszystkich innych będących w ofercie SNE polega na teoretyczno-praktycznych zajęciach pozwalających w dynamiczny sposób odpowiadać na usłyszane treści i propozycje.

Więcej na: http://effatha.rzeszow.saletyni.pl/

 

kurs

Miejsce wydarzenia: Zgromadzenie zakonne Księży Misjonarzy Saletynów

Wczytuję mapę...