Festiwal Wiary 2018

Festiwal Wiary organizowany jest we wspólnocie Wspólnot. Ruchy, stowarzyszania i duszpasterstwa diecezji rzeszowskiej zaangażowane są poprzez działania modlitewne i przynależność do diakonii powołanych dla tego dzieła. Koordynatorem festiwalu jest Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Rzeszowskiej im. bł. Pawła VI, popularnie zwana SNE.

Przyłącz się!